Sukces naszej poetki

Cecylia Lubach poetka i animatorka kultury z Niwisk
(w 2014r. wydała tomik poezji „Niedaleko stąd” ) wzięła udział w 36 Wąglańskim Maju Poezji. W tym ogólnopolskim konkursie została wyróżniona spośród 357 poetów w kategorii poezji białej. Jury przyznało tylko 16 nagród i wyróżnień. Nagrodą był okazały puchar w tym przypadku ufundowany przez Burmistrza Gminy Opoczno /woj.Łódzkie/,dyplom, zestaw książek oraz nagrody pieniężne. Dodatkowo nasza poetka otrzymała wyróżnienie specjalne od Dolnośląskiej Izby Rolniczej – dla poety –rolnika. Wąglański Maj Poezji od wielu lat prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Wąglan przy współudziale całej rzeszy sponsorów, jest jednym z największych konkursów dla poetów amatorów w naszym kraju. Bierze w nim udział wielu rodaków mieszkających za granicą, w tym roku z 18 krajów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.