“Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”

IK_logo 2017

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek  2017” otrzymał  dofinansowanie w wysokości  16 377,80 zł  do zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych.

Program został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to, by biblioteki przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii  teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017” jest piątą edycją programu. Operatorem programu jest Instytut Książki, a środki pochodzą z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. O dofinansowanie w ramach programu ubiegaliśmy się czterokrotnie, w końcu szczęście nam dopisało. Dzięki przyznanym środkom zostanie wymieniony przestarzały  sprzęt informatyczny w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Niwiskach  i jej filii w Siedlance.