Złoci Jubilaci w gminie Niwiska

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”.


15 sierpnia odbyła się niezwykła uroczystość poświęcona parom małżęńskim z gminy Niwiska,
które w tym roku obchodzą 50 – tą rocznicę pożycia małżeńskiego.


Wzięło w niej udział 12 par:
1. Zofia i Józef Białek zam. Hucisko
2. Weronika i Aleksander Cudecki zam. Niwiska
3. Maria i Marian Jemioło zam. Niwiska
4. Józefa i Zygmunt Pleban zam. Niwiska
5. Teresa i Walenty Marszałek zam. Hucina
6. Genowefa i Edward Chmielowiec zam. Siedlanka
7. Zofia i Feliks Haracz zam. Hucisko
8. Janina i Władysław Gaweł zam. Trześń
9. Helena i Kazimierz Magda zam. Hucina
10. Janina i Józef Piechota zam. Kosowy
11. Janina i Edward Śpiewak zam. Kosowy
12. Alina i Edmund Surdej zam. Przyłęk

Świętowanie rozpoczęło się mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Mikołaja w Niwiskach – Zawarcie małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać: jest to możliwe… powiedział podczas homilii ks. proboszcz Kazimierz Franczak. Podczas nabożeństwa małżonkowie odnowili ślubne przyrzeczenia. Otrzymali także pamiątkowe jubileuszowe krzyże.
W zabytkowym dworku Hupki – Kierownik USC Kazimierz Pieniek złożył Jubilatom gratulacje i życzenia, podkreślając, że są Oni wzorem dla młodego pokolenia. Następnie Małżonkowie otrzymali z rąk wójta gminy Elżbiety Wróbel medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca i Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia życzenia odznaczonym parom złożył radny powiatu kolbuszowskiego Zbigniew Ofiara. Następnie Jubilatom odśpiewano tradycyjne „Sto lat”, a kapela ludowa Jurka Wrony przygrywała do tańca.


Wszystkim Jubilatom z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzmy zdrowia i wszelkiej pomyślności.