IX Targi Rodzimej Tradycji

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Niwiska
oraz
Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska 
 Zapraszają na
IX Targi Rodzimej Tradycji
21 Lipca 2019r. od godz. 16.00
w Parku przy GOKiB w NiwiskachIX Targi Rodzimej Tradycji 21 LIPCA 2019r 22