Event z Fundacją VCC

29 lipca 2021 r. odbył się event podsumowujący realizowany przez Fundację VCC oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach projekt „Cyfrowe GOKi” w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Przygotowane gry i zabawy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszy obejmował szkolenie pracownika GOKiB a drugi młodzieży w wieku 10 – 18 lat z terenu Gminy Niwiska
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę z zakresu dziennikarstwa online oraz bezpieczeństwa w sieci.