Wystawa Malarstwa Janiny Dziadura

Kolejna wystawa, którą możemy obejrzeć w Galerii Gminnego ośrodka kultury
i Biblioteki w Niwiskach, to wystawa Pani Janiny Dziadury, która maluje swoje obrazy inspirując się kolorystami polskimi jak np.. Jan Cybis, Jóżef Czapski czy Piotr Potworowski. Tematy swoich obrazów czerpie  z natury. Można powiedzieć maluje pejzaże jak impresjoniści francuscy; maluje zwierzęta domowe takie jak  konie , osły ale też szlachetne pawie w bardzo wysublimowany sposób, zabierając widza w  świat bliski sobie .Obrazy  są malowane bardzo mistycznie, mają w sobie wielki potencjał kolorystyczny. Oprócz tematów z natury pani Janina chętnie maluje kwiaty ,  postacie czy twarze. Postać i jej świat rozbudowuje się. Rozbudowuje się również świat malarski, a ten świat malarski rozbudowuje się również o obrazy na granicy surrealizmu. Obrazy te są niezwykle ciekawe, otwierają nową ścieżkę w jej dorobku artystycznym. Zapraszamy do zwiedzania wystawy Pani Janiny Dziadury, gdyż jej prace są nowym interesującym spojrzeniem, budującym obraz pięknego zapomnianego spojrzenia na naturę , na rzeczy zwykłe, przeciętne, które na obrazach Pani Janiny stają się ważne , dostojne
i piękne.
                                   Katarzyna Cesarz