Polityka prywatności GOKiB w Niwiskach

 

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach („GOKiB”) dąży do spełnienia wszystkich  wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i prywatnością informacji, szczególnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych. Zaufanie Państwa jest dla nas najważniejsze, a skuteczna ochrona informacji, poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stanowi priorytet w naszej działalności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki GOKiB przetwarza Państwa dane.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami.

 

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki GOKiB przetwarza Państwa dane osobowe, uzyskane w różnych sytuacjach biznesowych, w tym za pośrednictwem niniejszej Portalu.
 2. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Państwu ochrony prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. Dane osobowe – INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 36-147 Niwiska 487,
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 5. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora;
 6. c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego
  z przepisów prawa,
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
 9. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
 10. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 11. a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 12. b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 13. c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
 14. jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 15. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 16. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
 17. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 18. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  korzystania z praw związanych z przetwarzaniem  danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych :

 1. listownie na adres Administratora
 2. e-mailowo: iod@niwiska.pl

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Informacja o plikach cookies

 1. Podczas wizyt na Portalu na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
 2. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, preferencje językowe oraz unikalny numer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. konfiguracji Portalu

–   dostosowania oraz optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkownika.

–   rozpoznania urządzenia Użytkownika Portalu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

–   zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

–   zapamiętania historii odwiedzonych stron Portalu w celu rekomendacji treści,

–   rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…

 1. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:

–   utrzymania sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

–   poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Portalu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

–   optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Portal.

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. reklamowych,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Portalu.
 4. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 5. sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 6. stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony
  w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 8. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Portalu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 9. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
 10. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików „cookies” jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w poszczególnych przeglądarkach internetowych w następujący sposób:   

–   w przeglądarce Internet Explorer

–   w przeglądarce Mozilla Firefox

–   w przeglądarce Chrome

–   w przeglądarce Opera

–   w przeglądarce Safari

IV. Zasady użytkowania

 1. Informacje zawarte na stronie Portalu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. GOKiB nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na Portalu i nie podejmuje się ich aktualizacji.
 3. Niektóre informacje podane w Portalu mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji.
 4. Użytkownik nie może dystrybuować, modyfikować, przekazywać, używać, przesyłać lub wykorzystywać treści zamieszczonych w Portalu w tym tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo do celów publicznych lub handlowych, bez wcześniejszej pisemnej zgody GOKiB. GOKiB nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez Użytkownika materiałów wyświetlanych na tej stronie internetowej nie narusza praw osób trzecich.
 5. GOKiB nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie będzie odpowiedzialna finansowo za żadne szkody lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inną własność w rezultacie wejścia na Portal, skorzystania z niej lub jej przeglądania albo w rezultacie pobierania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, nagrań wideo lub audio z tej strony internetowej.
 6. GOKiB nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Portalu, oraz za przerwy w dostępności.
 7. GOKiB w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Portalu.
 8. Wszelkie znaki handlowe, towarowe, oznaczenia usług, nazwy handlowe  i logotypy są własnością GOKiB. Wykorzystanie przez Użytkownika znaków towarowych, handlowych umieszczonych na Portalu jest surowo zabronione.

V. Informacje dodatkowe

 1. GOKiB ma wdrożone odpowiednie środki techniczne, fizyczne, prawne oraz organizacyjne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności oraz danych osobowych.
 2. Żaden system transmisji danych przez Internet, ani żaden system przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczny. W razie uznania przez Użytkownika, iż interakcja z Portalem nie jest już bezpieczna, należy niezwłocznie poinformować GOKiB o tym fakcie. 
 3. W razie konieczności przekazania Danych Osobowych usługodawcy, taki usługodawca zostanie starannie wybrany przez GOKiB i będzie zobowiązany do stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych
 4. GOKiB nie będzie świadomie zbierać i przetwarzać danych osobowych pochodzących od osób niepełnoletnich. Osoby małoletnie proszone są o nie podawanie danych osobowych przez Portal.
 5. Polityka Prywatności poddawana jest okresowym aktualizacjom. Zmiany mogą być dokonywane dowolnym czasie w celu uwzględnienia zmian wymogów biznesowych oraz prawnych.
 6. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
 7. GOKiB zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Polityki Prywatności.
 8. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację postanowień Polityki Prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Polityką Prywatności jest niezbędne. Reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

                                                                                                                                     

 

Użyte definicje:

 •  „Portal” – serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.gokib.niwiska.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za pośrednictwem tego Portalu.
 • „Urządzenie” – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.
 • „Użytkownik” – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zasobów Portalu.

Ostatnia aktualizacja:06.08.2018r.