Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
36-147 Niwiska 487
tel. 17 2279 022
e-mail:
gokib@gmina.niwiska.pl