Gminna Biblioteka Publiczna w Niwiskach

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
Gminna Biblioteka Publiczna w Niwiskach
36-147 Niwiska 487
tel.17 2279 018
e-mail:
gbpniwiska@onet.eu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach 36-147 Niwiska 487.
2) Podstawa prawna przetwarzania i cele przetwarzania:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa:
• Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r.;
• Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r.;
• Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995r.;
• oraz na podstawie udzielonej zgody.
Dane są przetwarzane w celu:
• zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
• dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
• prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z bibliotek;
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dan osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wyrażonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
3) Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
4) Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych:
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów.
5) Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych:
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki i jej usług określonych przepisami prawa wskazanymi w pkt. 2. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
• w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, zaś jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
6) Prawa osób, których dane dotyczą:
Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
c) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
e) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie art. 21 RODO,
f) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie art. 20 RODO.
7) Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych:
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: listownie na adres Administratora lub mailowo na adres: iod@niwiska.pl
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.