„Pracując z gliną”

pracujac-z-glina„Pracując z gliną, wsłuchujemy się
w siebie i w głosy przeszłości”

W Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki zakończyły się warsztaty ceramiczne organizowane przez Radę Sołecką wsi Niwiska adresowane
do wszystkich niezależnie od stopnia znajomości i techniki. Zajęcia odbywały się w trzech kameralnych grupach  po 10 osób co pozwoliło doskonalić umiejętności zarówno osobom zaawansowanym (choć takich nie było) jak i postawić pierwsze kroki początkującym. Próbowaliśmy pracy na kole garncarskim  i poznaliśmy techniki modelowania w ręku.

Podczas warsztatów przejechaliśmy wspólnie przez cały proces technologiczny toczenia ceramiki – od wykopania gliny, toczenia na kole garncarskim aż po radość na widok własnych przedmiotów. Nauczyliśmy się tworzenia prac dowolną metodą, toczenie na kole, lepienie, rzeźba, suszenie, czyszczenie, szkliwienie oraz wypał w piecu.

Uczestnicy warsztatów  składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Krupie -sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Wsi Niwiska za zorganizowanie tak ciekawych zajęć

oraz za możliwość spędzenia wolnego czasu pracując z gliną.