Obchody Tygodnia Bibliotek


W dniu 10 maja 2017 roku mieliśmy niewątpliwą przyjemność gościć w murach dworku Hupki niecodziennych gości. Odbyło się tu bowiem XV spotkanie bibliotekarzy z terenu całego powiatu kolbuszowskiego, zorganizowane z okazji dnia Bibliotekarza i Bibliotek.

Organizatorami byli: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, tamtejszy Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, oraz Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach. Goście przybyli licznie i w dobrych nastrojach wysłuchali życzeń oraz przemówień skierowanych do nich przez przedstawicieli samorządu lokalnego, a także Dyrektora Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Kolbuszowej, pana Andrzeja Jagodzińskiego. Padło wiele serdecznych powinszowań, ale nie zabrakło też poważnych słów o znaczeniu pracy bibliotek dla jednostki, środowiska lokalnego a także całokształtu życia kulturalnego w Polsce. Pani Agnieszka Szczurek przygotowała i przedstawiła piękną prezentację o historii i bieżących działaniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Niwiskach oraz filii w Siedlance. Spotkanie uświetnił koncert, podczas którego pani Cecylia Lubach, poetka z Niwisk zaprezentowała swoje wiersze, przy porywającym akompaniamencie fortepianowym pani Justyny Fedus. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać utworów w wykonaniu pani Fedus oraz jej uczennicy, Wiktorii Struzik.
Podczas spotkania miało miejsce niespodziewane wydarzenie: pani Wójt Gminy, Elżbieta Wróbel otrzymała gratulacje z okazji 35 lat pracy zawodowej. Okazja do wspomnień była dobra, ponieważ kariera pani Wójt rozpoczęła się właśnie
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Niwiskach.
Wszystkim bibliotekarzom życzymy jeszcze raz satysfakcji ze swojej pracy, zdrowia i uśmiechu każdego dnia oraz wytrwałości w codziennym upowszechnianiu czytelnictwa i kultury słowa!