Dożynki w Siedlance

To był deszczowy dzień, ale gorąca atmosfera przyciągnęła wiele osób zainteresowanych kultywowaniem tradycji i obrzędów dożynkowych.
26 sierpnia 2018 w Siedlance mieliśmy przyjemność uczestniczyć
w Festiwalu Tradycji i Kultury, zorganizowanego dzięki współpracy wielu pasjonatów. Razem z  wieloma gośćmi, którzy zaszczycili nas swą obecnością obejrzeliśmy wspaniałe widowisko dożynkowe “Przynosimy chleb powszedni”, przedstawiający całoroczny cykl pracy rolnika od zaorania pól aż po dożynki. Aktorzy z Chorzelowskiej Grupy Teatralnej oraz Tancerze
z Zespołu Pieśni i Tańca Chorzelowiacy wraz z panią kierownik Bożeną Telega zaprezentowali poszczególne etapy pracy: orkę, siew, koszenie, zwózkę
i młócenie a później przekazanie dożynkowego chleba, wicie wieńca
i wręczenie go gospodarzowi dożynek: pani Wójt Elżbiecie Wróbel. Widowisko wzbogacone licznymi rekwizytami i ubarwione pięknymi strojami bardzo spodobało się widowni i zostało nagrodzone gromkimi brawami. Uznanie zdobyły również piękne wieńce dożynkowe prezentowane tradycyjnie przez grupy wieńcowe prowadzone przez sołtysów wszystkich miejscowości. Dużo emocji wzbudziły nagrody przyznane za przepiękne instalacje zapraszające na spotkanie dożynkowe, które pojawiły się we wsiach jeszcze przed 15-tym sierpnia, kiedy to święcono wieńce. Podczas Festiwalu zainteresowaniem cieszyły się stoiska prezentujące pracę rzemieślników reprezentujących rzadko występujące zawody. Można było tu zobaczyć piękne kosze, wianki i meble z wikliny, rezultaty pracy kowala oraz atrakcyjne portrety. Choć pogoda pozostawiała wiele do życzenia, udało się przywołać dożynkowy nastrój i uczcić koniec zbiorów w gminie Niwiska. Pozostaje jeszcze podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tegorocznego święta rolników, z przede wszystkim sponsorom, co niniejszym czynię.

Magdalena Dyło