Wieczór autorski i promocje książki ,,Polityk, podróżnik, publicysta – Życie Dra Jana Hupki (1866-1952)”

27 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury
i Biblioteki w Niwiskach odbyło się spotkanie autorskie z ks. Antonim Więchem, promujące jego najnowszą książkę „ Polityk – podróżnik – publicysta Życie dra Jana Hupki (1866-1952)”
Książka została wydana w ramach środków PROW na lata 2014-2020, pozyskanych przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Niwiska. Tekst do książki powstał na zlecenie Gminy Niwiska.