Zakończenie inicjatywy “Szlakiem chleba i soli”

Grupa Nieformalna „Działamy razem” pod patronatem Koła Gospodyń Wiejskich w Niwiskach w dniu 16 lipca 2022 r. zako ńczyła realizację inicjatywy „Szlakiem chleba i soli”.Celem inicjatywy był wzrost wiedzy, wymiana dobrych praktyk i inspiracja do tworzenia biznesu na wsi. Wyjazd studyjny pokazał grupie 20 osób możliwości zagospodarowania swoich pustych gospodarstw. Uczestnicy dowiedzieli się o różnych pomysłach i możliwościach, zdobyli wiedzę z pierwszej ręki. W ramach wyjazdu odwiedziliśmy Dom chleba w Gruszowie Wielkim, woj. Małopolskie. Pomysłem właścicieli było utworzenie muzeum w pustym pomieszczeniu stodoły ze starymi narzędziami rolniczymi oraz stworzenie starodawnej kuchni z piecem chlebowym. Spotkanie z gospodarzami i Kołem Gospodyń Wiejskich oraz przeprowadzone przez nich warsztaty wypieku chleba i placków pszennych „Od ziarenka do bochenka” były wspaniałym przeżyciem i doświadczeniem. Kolejnym punktem było zwiedzanie malowniczej wioski Zalipie oraz spotkanie i warsztaty w Domu Malarek. Uczestnicy dowiedzieli się jak można uatrakcyjnić swoje gospodarstwo i wieś aby rozwinąć turystykę. Dopełnieniem wyjazdu było zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni.