Dożynki Gminy Niwiska

Dożynki Gminy Niwiska – Kosowy 2017

W piękne, słoneczne popołudnie, 27 sierpnia 2017 odbyły się w Kosowach Dożynki Gminne. Mieszkańcy Gminy Niwiska oraz zaproszeni goście mogli podziwiać barwny korowód prowadzony przez Panią Wójt, a składający
się z grup wieńcowych oraz sołtysów wszystkich miejscowości. Mieszkańcy wszystkich sołectw zaprezentowali wieńce dożynkowe nazywane plonem, symbolizujące tegoroczne zbiory.
Były one wykonane z wielką starannością z wielu rodzajów zbóż, ozdobione kwiatami i wstążkami. Zawarte w nich symbole skłaniały do refleksji,
a podziwiający je goście wypowiedzieli na ich temat wiele komplementów. Mnóstwo ciepłych słów padło również pod adresem rolników, którzy swą ciężką pracą zapewniają chleb na naszych stołach. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele samorządu życzyli rolnikom wysokich plonów, satysfakcji
z pracy na roli i wytrwałości na kolejne lata. Gospodarze dożynek – mieszkańcy Kosów reprezentowani przez Starostów – Martę i Krzysztofa Wilk, odwdzięczyli się za miłe słowa poczęstunkiem – chlebem z tegorocznych zbiorów.

Ciekawym punktem programu była prezentacja wszystkich sołectw oraz przyśpiewki grup wieńcowych, opowiadających o tym, czym wioska żyła od ostatnich dożynek. Wszystkie prezentacje wypadły bardzo pomyślnie i zostały nagrodzone gromkimi oklaskami widowni. Po prezentacjach Pani Wójt podsumowała przyrost naturalny
w gminie z okresu od ubiegłorocznych dożynek – wyróżniając sołectwa które osiągnęły w tym zakresie najwyższe i najniższe wyniki. Hucisko, za największy przyrost naturalny w przeliczeniu na jednego mieszkańca otrzymało na ręce Sołtysa samochody dla każdego urodzonego malucha. Sołtys Kosów natomiast jako remedium na niską dzietność we wsi, odebrał kosz pełen ziół „na miłość”, który zobowiązany jest podzielić między wszystkich mieszkańców „po listeczku”. W koszu znalazły się m.in. lubczyk, mięta, tymianek, bazylia, oregano, rozmaryn i krwawnik.

Uroczystości, swym występem uświetniła Kapela Sołtysa z Wąchocka, która zaprezentowała piękne utwory w oryginalnych, wpadających w ucho aranżacjach. Muzyka prędko porwała publiczność do tańca.